منتشران

نتشارات منتشران فعالیت خود را با نام نشر منتشران در سال ۱۳۷۶ بصورت رسمی آغاز کرده است. شروع کار این مجموعه تنها با ۱۰ عنوان بود اما منتشران توانسته با رشد چشم گیرش طی حدود ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب را به چاپ برساند.تلاش منتشران همیشه بر این بوده که محصولاتی با کیفیت را با کمترین قیمت به مشتریان خود ارائه دهد که این محصولات تا به امروز در پنج گروه منتشر شده اند.